საქართველოს კიბერუსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების VIII რეგიონული კონფერენცია - GITI 2015

თბილისი, 19-20 ნოემბერი

დღე 1 - სესია I

DEA: Georgias Successful Journey to e-Government
e-Government Department - Administration of the Government of Georgia
e-Governance in Georgia - Ivar Tallo
Georgia in Open Government Partnership (OGP)
Georgias Innovation and Technology Agency
Public Service Development Agency
e-Estonia - Ivar Tallo
Digital Government - Microsoft
Open Source Cloud - NAPR


დღე 1 - სესია II

e-Signed DocFlow System in Georgian Financial Sector
Emergency and Operative Response Center
Синергия умного и безопасного города - Cisco
Environmental Information System: Challenges and Opportunities
Ministry of Labor, Health and Social Affairs
Tbilisi - Smart City - LEPL Technology Development Fund (TDF)


დღე 1 - სესია III

Optimized Networks for Cloud and Mobile - HP Enerpise

Information-Driven Way to Make Business - Efficient Information Technologies 


დღე 2 - სესია I

Controller Device Management System - AzRy
Implementation of the Personal Data Protection Law of Georgia
Efficient Asset Management in IFS Applications
Advanced Analytics and Microsoft Azure Machine Learning - Microsoft

დღე 2 - სესია II

DEA: Information and Cyber Security

Role and Objectives of the Cybersecurity Bureau
DEA: Information and Cyber Security Capabilities in Georgia
From Nuclear to Cyber Power - Caucasus Academy of Security Experts

დღე 2 - სესია III

CyberArk
Cyber Security Architecture of Georgia
Russian Cyber Capabilities, Policy and Practice
Hardware Vulnerabilities - Attack Techniques and Mitigation Strategy
Effective Service Management - TMS
Transforming IT Security Strategy - ISSPსაქართველოს კიბერ უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების VII რეგიონული კონფერენცია - GITI 2014


თბილისი, 6-7 ნოემბერი


დღე 1 - 
სესია I


DEA: Georgias Successful Journey to E-Government
Project:  EU-Georgia e-Governance Facility
Magticom:  Current State, Challenges and Future of Telecommunications in Georgia
Microsoft
Hitachi:  Innovation Storage Technology for Business Continuity
Orient Logic & Schneider Electric
NAPR:  Cheap Multidatacenter Cloud Storage for Cold Data
DEA:  Service Catalogue / Open Government Data Portal (data.gov.ge)
SDA:  IT Innovation and Innovative Public Services
Enabling Smart Collaboration between Regulators and Private Companies in Dealing with Construction Permits 
Apricot Software: Accounting Systems for SMEs
NBE:  Paperless Business in Georgian Financial Sector
CISCO CloudVerse for Government
CISCO Networking Academy
Armsoft:  The Business Model

დღე 2

Activities of the Personal Data Protection Inspector:  Overview
Cyber Security Bureau:  Cyber Security Policy
NBE:  First Practice - Information Security Management System Implementation and ISO 27001 Certification
DEA:  CERT.GOV.GE - Activities and Services
Intel Security:  Leading the World into Connected Security
SPARTAN3:  Identity Theft, Cyber Intelligence, Cyber Wars & Terrorism, Corporate Espionage, Privacy
Identity, Governance and Administration as Forefront of IT Security Model
Ruckus:  Next Generation Hotspots
HP Security Services


საქართველოს კიბერ უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების V რეგიონული კონფერენცია - GITI 2012

თბილისი, 15-17 ნოემბერი

სესია I
სესია II
სესია III

საქართველოს კიბერ უსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების IV რეგიონული კონფერენცია - GITI 2011