მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. მარტი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი, სპეციალური გამოშვება. აპრილი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. აპრილი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. მაისი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. ივნისი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. აგვისტო, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. სექტემბერი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. ოქტომბერი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფირცელი. ნოემბერი, 2011

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. დეკემბერი, 2011 - იანვარი, 2012

მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. თებერვალი, 2012


მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი. აგვისტო, 2012
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - საინფორმაციო ფურცელი.  ოქტომბერი, 2013