უკანასკნელი წლებში სხვადასხვა საჯარო სამსახური სულ უფრო ინტენსიურად იყენებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ევროკავშირის „დაძმობილების“