ვებგვერდების მონიტორინგი

კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფს გააჩნია ავტომატიზირებული ხელსაწოები, რომლებიც სხვადასხვა საფრთხეებზე ავტომატურად ამოწმებენ საქართველოს სამთავრობო ვებგვერდებს. საუბარია ისეთ შემთხვევებზე, როგორებიცაა, მაგალითად, მავნე კოდის გავრცელება, ე.წ. „ფიშინგი“ და „Deface“.

აღნიშნული საფრთხეების აღმოჩენისას ჯგუფი ოპერატიულად მოქმედებს, ატყობინებს ვებგვერდის მფლობელებს საფრთხის შესახებ და უსახავს ამ საფრთხის აღმოფხვრის გზებს.

მომავალში დაგეგმილია სერვისის ქართულ ვებსივრცეზე სრულად გავრცელება.