შეღწევადობის ტესტი

ჩვენი 
კვალიფიციური სპეციალისტები განახორციელებენ შეღწევადობის ტესტს თქვენს კომპიუტერულ ინფრასტრუქტურაზე, რც გულისხმ ვებგვერდებზე, ქსელურ ინფრასტრუქტურაზე, სერვერებზე და სხვაკომპიუტერულ აქტივებზე ავტორიზებული კიბერშეტევის სიმულირება.

შედეგად გამოვლინდება სისტემაში არსებული სუსტი წერტილები 
და საფრთხეები, რომლებიც შესაძლოა კიბერდამნაშავეებმა გამოიყენონ. ტესტის შემდეგ გაიცემა უსაფრთხოების რეკომენდაციები და ანგარიშები.

აღნიშნული სერვისისთვის ჩვენს გუნდს გააჩნია სახვადასხვა კომერციული ხელსაწყოები, როგორებიცაა 
HP Webinspect, IBM Appscan და სხვა.