ვორქშოპი თემაზე - „ელექტრონული მმართველობის ეროვნული სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები ევროკავშირში“

თბილისი, 5-7 თებერვალი

სემინარი თემაზე - "ელექტრონული მმართველობის საუკეთესო საკანონმდებლო გამოცდილება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში"

თბილისი, 11-14 მარტი

ვორქშოპი ელექტრონული მმართველობის განვითარების რეიტინგებსა და ინდექსებთან დაკავშირებით

თბილისი, 14 მარტი

სასწავლო ვიზიტი  - ავსტრიის ელექტრონული მმართველობის მოდელის გაცნობა, ელექტორნული სერვისების მუშაობის სპეციფიკის შესწავლა.

ვენა, ავსტრია, 22-26 აპრილი

სემინარი თემაზე - "ელექტრონული მმართველობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვა/შემუშავება"

თბილისი, 21-22 მაისი

სასწავლო ვიზიტი - ელ-მმართველობის საკომუნიკაციო, მარკეტინგული და PR სტრატეგიები

ვენა, ავსტრია, 17-21 ივნისი

სემინარი ჟურნალისტებისთვის თემაზე - "ელექტრონული მმართველობის საკითხების გაშუქება ევროკავშირის ქვეყნებში, საუკეთესო გამოცდილება"

ლოპოტას ტბა, 18-20 სექტემბერი